SBWZ logo Stichting Bevordering Wielersport Zuid-Hollandse eilanden.

Numansdorp, april 1999

Geachte (oud)deelnemer,

Hierbij doen wij u een inschrijfformulier (plus een kopie) toekomen voor de door ons op zaterdag 21 augustus aanstaande te organiseren 200 kilometertijdrit.

U heeft als oud-deelnemer voorrang op andere inschrijvers. Daaraan is echter één voorwaarde verbonden: Voor 1 augustus aanstaande moet uw inschrijving bij ons binnen zijn. Inleveren of opsturen naar Tweewieler Trefpunt Jaap Klein, Burg de Zeeuwstraat 41 in Numansdorp. U kunt u ook aanmelden per e-mail en het inschrijfgeld overmaken op onze bankrekening (zie voor adres en rekeningnummer de voet van deze brief). Wilt u zo vriendelijk zijn om bij aanmelding per e-mail alle op het inschrijfformulier gevraagde gegevens te vermelden.

Evenals vorig jaar is er bij de Jurywagen geluid. Door onze speaker wordt u voor zover nog nodig op de hoogte gehouden van het verloop. Voor de toeschouwers vragen wij u, s.v.p. duidelijk leesbaar, op papier te zetten het verloop van uw wielercarriére tot nu toe, uw sportieve doelen in de nabije toekomst, uw voorbereiding op de 200 km en andere voor het publiek leuke wetenswaardigheden. Graag gelijktijdig meesturen met het inschrijfformulier en anders overhandigen voor de start.

Voor de overige voorwaarden en wedstrijdregels verwijzen wij u naar het inschrijvingsformulier.

Evenals vorig jaar is er voor de renner die de snelste tijd rijdt en tevens het sinds 1997 op naam van Piet Eikelenboom staande record (4 uur 57 min en 36 sec.) verbetert naast de wisselbeker en een herinneringsbeker een geldprijs beschikbaar van fl. 500,--.

Kunt u dit jaar niet deelnemen laat het ons dan ook weten. Het liefst onder vermelding van de reden van afwezigheid.

Tevens kan ik u mededelen dat u via Internetadres http://www.arie.net/sbwz/ de homepage van de SBWZ kunt bekijken.

Heeft u nog vragen dan kunt u daarvoor contact met mij opnemen. Zie correspondentie-adres.

Met vriendelijke groet,

Jan van der Haar, voorzitter SBWZ

Correspondentie-adres:
Middelsluissedijk OZ 90,
3281 LE Numansdorp
telefoon: 0186-652643
E-mailadres: J_van_der_Haar@Compuserve.com

Bankrelatie: Rabo-bank Oud-Beijerland,
rekeningnummer: 34.74.27.308
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel
Zuid-Holland Zuid onder nummer S120798


S.B.W.Z. Homepage
Invoerformulier voor de ranglijst allertijden.